Ruila Tallide renoveerimine 2023

Ruila Tallil on heameel teada anda, et meie kahe tallihoone välifassaadid on rekonstrueeritud ja parendatud. Töötulemusena paraneb välisvaade kogu Ruila mõisa kompleksile, kuna Ruila tallihooned on Ruila mõisa kõrvalhooned.

Tehtud investeering omab suurt väärtust eelkõige Ruila küla kogukonnale, kuna muinsuskaitsevööndis olevate hoonete välisfassaad oli lagunenud ja rikub kogukonna miljööväärtuslikku pilti.
Antud projekti viis Ruila Tall ellu koostöös Lääne-Harju Koostöökoguga kasutades Leader meetme Eesti maaelu arengukavale 2014–2020 mõeldud toetust, mille rahastus on läbi Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse.

Ruila Tallide renoveerimine 2022

MTÜ Ratsaklubi Ruila Tallil on hea meel teada anda, et koostöös Lääne-Harju Koostöökoguga saime toetuse PRIA LEADER – projektitoetus uute võistlustakistuste soetamiseks. Projekti eesmärgiks on soetada uued võistlustakistused. Tulemuseks on uued, korralikud, turvalised ja korrektsed võistlustakistused, mis aitavad hoida korraldatavate võistluste kõrget taset ja visuaalset atraktiivsust.

Vanad võistlustakistused asendatakse Olaf Petersen Equestrian Jumps & Course Design poolt toodetud takistustega. Võistlustakistuste komplekt koosneb 15 erikujundusega takistusest, mis võimaldab korraldada võistlusi kõrgusega kuni 150cm. 16.-17.07.2022 korraldab MTÜ Ruila Tall esimesed võistlused uute takistustega. Parkuurid on kõrgustel 90-140cm. Kuna tegemist on uute takistustega, siis 15.07 toimub avatud osavõtjatele treeningparkuur takistustega tutvumiseks. Võistlustele kutsume kaasa elama Saue valla kogukonda.

Ruila Tallide renoveerimine 2020

Ruila Tallil on heameel teada anda, et meie tallihoone 40 aastat vana eterniitkatus sai lõpuks uue plekkkatuse koos  katuseakende ja uute ventilatsiooniavadega. Töötulemusena parenes tallis hobuste õhukvaliteet ja suurenes loomulik valgustus –  luuakse paremad tingimused hobustele.

Uus katus loob Ruila küla miljööle kaasaegsust ja värskust.
Antud projekti viis Ruila Tall ellu koostöös Lääne-Harju Koostöökoguga kasutades Leader meetme Eesti maaelu arengukavale 2014–2020 mõeldud toetust, mille rahastus  on läbi Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse.