Ruila Tallide renoveerimine 2020

Ruila Tallil on heameel teada anda, et meie tallihoone 40 aastat vana eterniitkatus saab lõpuks uue plekkkatuse koos  katuseakende ja uute ventilatsiooniavadega. Töötulemusena pareneb tallis hobuste õhukvaliteet ja suureneb loomulik valgustus.  Uus katus loob Ruila küla miljööle kaasaegsust ja värskust.
Antud projekti viib Ruila Tall ellu koostöös Lääne-Harju Koostöökoguga kasutades Leader meetme Eesti maaelu arengukavale 2014–2020 mõeldud toetust, mille rahastus  on läbi Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse.