Ruila Tallide renoveerimine 2020

Ruila Tallil on heameel teada anda, et meie tallihoone 40 aastat vana eterniitkatus sai lõpuks uue plekkkatuse koos  katuseakende ja uute ventilatsiooniavadega. Töötulemusena parenes tallis hobuste õhukvaliteet ja suurenes loomulik valgustus –  luuakse paremad tingimused hobustele.

Uus katus loob Ruila küla miljööle kaasaegsust ja värskust.
Antud projekti viis Ruila Tall ellu koostöös Lääne-Harju Koostöökoguga kasutades Leader meetme Eesti maaelu arengukavale 2014–2020 mõeldud toetust, mille rahastus  on läbi Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse.